Keywords = التراث الشعبی
Number of Articles: 2

1

القیم الاجتماعیة فی الحکایات الشعبیة الموصلیة دراسة اجتماعیة – تحلیلیة

مجلة دراسات موصلیة
Volume 14, Issue 59, Summer 2021, Page 55-72
ریم ایوب محمد

2

عبد الوهاب النعیمی :نظرة فی طروحاته الصحفیة

مجلة دراسات موصلیة
Volume 14, Issue 59, Summer 2021, Page 21-38
ذنون یونس الطائی