Author = ماهر حسین علی الجرجری
Number of Articles: 1

1

دراسة الأسباب الکامنة وراء صمت الطلبة الدارسین للإنکلیزیة بوصفها لغة أَجنبیة فی صفوف الترجمة فی المستوى الجامعی: دراسة میدانیَّة

اداب الرافدین
Volume 51, Issue 86.1, Autumn 2021, Page 17-40
ماهر حسین علی الجرجری