Author = ذنون یونس الطائی
Number of Articles: 3

1

الجهود الصحیة لمکافحة مرض الکولیرا فی الموصل (1966-1967) دراسة وثائقیة

مجلة دراسات موصلیة
Volume 14, Issue 60, Autumn 2021, Page 29-42
ذنون یونس الطائی

2

عبد الوهاب النعیمی :نظرة فی طروحاته الصحفیة

مجلة دراسات موصلیة
Volume 14, Issue 59, Summer 2021, Page 21-38
ذنون یونس الطائی

3

مجلة الجامعة دراسة وصفیة لموضوعاتها المعرفیة

مجلة دراسات موصلیة
Volume 13, Issue 56, Autumn 2021, Page 1-18
ذنون یونس الطائی